Mõnikord võib ette tulla, et on vaja andmeid ühest andmebaasist teise tõsta, seda kas andmebaasi uuenduste tõttu või muudel põhjustel. Selliste kordade tarbeks on Ladu20-s olemas ka andmete importimise funktsionaalsus.

Andmete importimiseks on esmalt tarvis lähtefaili, kust andmed võetakse. Selleks on vaja „otsi“ nupu abil selekteerida vastav Microsoft Exceli fail. Järgmiseks on tarvis selekteerida andmeid sisaldav leht Exceli failist (vaikimisi sätetega exceli tabelitel on 3 lehte) ning valida rida. Rida, mille numbrit valima peab, on rida, millele järgnevast reast alates hakkavad andmed jooksma (reeglina on enne andmeid ka üks rida nimetuste/seletustega reas sisalduva info kohta, see ongi rida, mille numbrit küsitakse). Kuna imporditavaid andmeid on erinevat tüüpi, on impordi tüüpi võimalik ka valida. See muudab kohta, kuhu imporditud andmed lisatakse ning ka mis välju sisestada on tarvis. Vastavalt impordi tüübile tuleb hakata „seostamise“ osas andmeid omavahel siduma, iga tüübi jaoks vajalike andmete loetelu on õpetuse lõpus. Kui exceli tabel on õige lehe ja õige reaga määratud, on „exceli veerg“ menüüdes võimalik leida vastavaid termineid.

Pärast terminite seostamist on võimalik korduvaks importimiseks loodud termini ja exceli veergude seoste salvestamine.

Kui seosed on loodud, saab „nimetuse“ lahtrisse panna nime ning loodud seosed salvestada. Kui soovite, et ka teised kasutajad saaksid loodud seoseid kasutada, tuleb panna linnuke kasti „nähtav kõigile“. Kõik loodud seosed ilmuvad „valiku“ alla, ning selle loetelu põhjal saab neid ka kustutada. Pärast seoste loomist ning valikulist salvestamist saab impordi sisu näha eelvaate aknas. Eelvaate aknas on võimalik muuta ka imporditavate andmete mõningaid andmevälju muuta. Lisaks on olemas ka võimalus panna linnuke kasti „muuda kõikidel ridadel“, mille peale informatsioon nagu klient, kaup ja valuuta muutuvad kõikidel väljadel, kui neid muuta ühel.

Enne importimist on veel võimalik määrata impordi liik (käsitsi sisestatud, kauba toomine filiaalist, kauba ümbertõstmine või kauba koguste korrigeerimine jms.). Nüüd võib importimist alustada ning selle ajal näitab roheline staatuseriba, kui kaugel importimine hetkel on. Pärast importimist näitavad väljad „imporditud“ ja „importimata“ vastavalt kas kõikide väljade importimine õnnestus või mitte.

Impordi tüübi jaoks vajalikud seosed:
Sissetulek : klient, nimi, kuupäev, valuuta, kaubakood
Väljastus : klient, nimi, kuupäev, valuuta, kaubakood
Kaup : vastavalt vajadusele
Partii parameetrid : kaubakood
Klient : vastavalt vajadusele
Ostutellimus : klient, kuupäev, valuuta, kaubakood
Asendusjoonkood : kaubakood, joonkood, asendusjoonkood
Hinnakokkulepped : kliendikood, kaubakood
Müügitellimused : klient, nimi, kaubakood

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.