e-arve

e-arve

Ladu20 võimaldab e-arveid saata läbi nelja kanali:

  1. Telema e-arve
  2. Edisoft e-arve
  3. e-arveldaja kaudu
  4. e-kirja manusena meili teel

Telema ja Edisofti kaudu liikuvate e-arvete eest vahendustasu arvestus toimub vastavalt saatja ja operaatori vahel sõlmitud lepigule.

RIK e-Arveldaja kaudu on võimalik KMA klientidel saata e-arveid tasuta.

Ladu20st kliendile e-arve saatmise kanali valimiseks tuleb vastaval kliendikaardil märkida e-arve kanal mida kaudu vastavale kliendile e-arved liikuma hakkavad.