Inventuuri tegemine Ladu20-s

Laotöö puhul on aeg-ajalt vaja üle lugeda laos olev ning selleks puhuks olemegi loonud Ladu20-sse ka inventuuride tegemise võimaluse, millega saab laoskännereid kasutades või käsitsi lugedes kontrollida, kas laos reaalselt olevad ning olema pidavad kogused on vastavad.

  1. Inventuuri tegemisel ava Ladu20 programmis menüüpunkt  “inventuurid” > avaneb vaheleht “inventuur”.

Nii uue inventuuri tegemine kui ka olemasolevate inventuuride loetelu asub inventuurilehe vasakul ääres. Inventuuride loetelust saab olemasolevat inventuuri ka lukku panna, mis tähendab, et selles olevaid andmeid muuta ei saa.

Vajutades nuppu „uus“(3) tuleb ette hüpikaken (4), mille kaudu saab filtreerida kaupu, millele inventuuri tehakse.

2016-01-06_15h09_26

 

 

 

 

 

 

2016-01-05_14h44_29Hüpikaknas (4) on täidetavad järgmised parameetrid:

*kuupäev- määratakse automaatselt

*liik- rippmenüüst valitav “tavaline  inventuur” (see väli võib ka tühjaks jääda)

* lisainfo- saab lisada enda jaoks vajaliku info

*tarnija- saab valida konkreetse tarnija, kelle kaupu inventeerima hakatakse/ tühjaks jätmisel valib kõik kaubad/ tarnijad

*laoaadress- saab valida ühe konkreetse laoaadressi, mille kaupu hakatakse inventeerima / tühjaks jättes valib kõik olemasolevad laoaadressid(e) (kaubad)

*kaubad- Filtreerida saab kaupu tarnija, laoaadressi, kaupade aga ka kaubagruppide järgi. Valikuid tegemata antakse võimalus inventeerida kõiki kaupu eelpool valitud asukohas

*omanik- jääb tühjaks ja ei pea midagi valima

*kaubagrupid (ja selle all olevad parameetrid)- võib täita, juhul kui on soov konkreetselt määratud parameetritega kaupu inventeerida

*liik- antud blokis samuti võimalik parameetreid määrata juhul, kui soov; üldjuhul jääb tühjaks

2. Kui kõik parameetrid on täidetud, tuleb vajutada “koosta” ja genereeritakse uus inventuuri lugemisleht ja kaupade aknasse ilmub nimekiri kõikidest kaupadest, mis inventuuri loomisel etteantud kriteeriumidele vastasid. Juhul, kui inventuuri on vaja lisada üksikuid kaupu, saab seda teha menüüpunkti alt „lisa kaup“ (1), sama saab teha ka nimekirjas olevate kaupade partiidega nupust „lisa partii“(2). Kaupade menüüd on võimalik filtreerida järgmiste filtrite abil (3):

•aktsepteerimata, vahedega, loetud (see tähendab, et kirjel on vähemalt üks lugemine, kuid loetud kogus ei ole see, mis olema peaks ning kaup on nimekirjas aktsepteerimata);

•aktsepteerimata, vahedega, lugemata (see näitab kaupu, mille kogus peaks olema nullist suurem ning ühtegi lugemist veel tehtud ei ole);

•lugemata (näitab kaupu, millele pole ühtegi lugemist tehtud, eelnevast filtreerimisvõimalusest erineb selle poolest, et kui inventuuris olevate aktiivsete kaupade hulgas on nullkogusega kaupu, mida ei pea lugema ega aktsepteerima, siis on neid näha sellega, kuid mitte eelmise filtreerimisvõimalusega);

•tulemus (korras + aktsepteeritud) näitab kõiki kaupu, mille kogus pärast lugemist on sama suur kui süsteemi andmetel olema peaks, ning neid, mis on manuaalselt menüüst aktsepteeritud.

2016-01-06_15h59_28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasi on võimalik teha inventuuri laoprogrammis Ladu20 või tarkvara LAOMEES abil, kasutades inventeerimiseks laoskännerit.

•Inventuuri tegemisel ja jätkamisel programmis Ladu20 kuvatakse inventuur järgmiselt:

Kaupade lugemisel sisestatakse tulem veergu  „loetud“ (1) ning paremal paigutuse aknas kuvatakse konkreetse kauba paigutus laoaadressil (2). Paigutuste all näidatakse kindlate aadresside kaupa, kus selekteeritud kaup asub. Korrektse lugemise korral näidatakse paigutuste all ka seda, kui palju kaupa peaks kindlas asukohas olema ning palju seda pärast lugemist seal ka tegelikult on. Lugemise aknas kuvatakse sisestus (3) ehk on võimalik määrata, kas sisestus aktsepteerida või mitte. Lugemised näitavad vastava selekteeritud kauba koguse ülelugemisi. Ühel kaubal võib olla ka mitmeid lugemisi, sest aktsepteerida neist saab ka ainult õige lugemise jättes ebakorrektsed või ebavajalikud kõrvale:

2016-01-06_16h53_06

 

 

 

 

 

 

 

Inventuuri tegemine ja lõpetamine: Inventuur loetakse lõppenuks peale tulemi sisestamist veergu “loetud” ja kinnitamist, märkides veergu “aksepteeritud” linnuke.  Antud tegevuse järel korrigeeritakse konkreetse kauba laoseisu ehk vahed aksepteeritakse:

2016-01-06_16h26_56

 

 

 

 

 

Inventeerimise järel on võimalik printida või salvestada inventuuri dokument, valides “trüki koond”:

2016-01-06_17h02_50

 

 

 

 

NB! Inventuuri lugemislehe koostamise hetkest kuni inventuuri lõpuni ei tohi teha laoliikumisi!

•Inventuuri tegemisel tarkvara LAOMEES abil, kasutades inventeerimiseks laoskännerit tuleb toimida nii:

Esmalt tuleb luua inventuur Ladu20s (vt. punktid 1.-2.).

Skänneris sisse logides kuvatakse järgnev menüü, kus tuleb valida alamenüü „inventuur“:

2016-01-07_10h45_08

 

 

 

 

 

 

Peale valikut kuvatakse eelnevalt Ladu20-s loodud inventuur ja genereeritud lugemisleht:

2016-01-07_10h42_32 2016-01-07_10h58_33

Seejärel on võimalik hakata kaupu inventeerima, kaupu skännides, mille järel kuvatakse skänneritud kaup:

2016-01-07_11h24_47

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauba kuvamisel on võimalik ära määrata inventeeritava kauba kogus (1), on võimalik kaupa ka inventuuri käigus ümber paigutada, milleks tuleb peale koguse sisestamist skänneerida laoaadress (2) ning seejärel tuleb antud muutused salvestada (3):

2016-01-07_11h30_08

 

 

 

 

 

 

 

Inventeerimisel on võimalik ka ära määratleda kuupäev (1) ning seejärel kuvatakse vaid süsteemi antud kuupäevaga registreeritud kaubad (2).

Juhul, kui kauba skänneerimise tulemusel kaupa ei leitud, on võimalik uus kaup lisada/arvele võtta, vajutades „+“ märki (3);Tundmatu kauba skänneerimisel antakse ka vastav teade:

2016-01-07_11h38_462016-01-07_11h52_18

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventuuri lõpetamine toimub peale kõikide kaupade lugemist/ skänneerimist programmis Ladu20- vt. lõiku Inventuuri tegemisel ja jätkamisel programmis Ladu20 > Inventuuri tegemine ja lõpetamine.