Laotöö puhul on aeg-ajalt vaja üle lugeda laos olev ning selleks puhuks olemegi loonud Ladu20-sse ka inventuuride tegemise võimaluse, millega saab laoskännereid kasutades või käsitsi lugedes kontrollida, kas laos reaalselt olevad ning olema pidavad kogused on vastavad.

 Inventuur Ladu20

Inventuuride nimekiri

Inventuuride tegemise leht on jagatud neljaks ning õpetuses käiakse need läbi ükshaaval. Lisaks on lõpus eraldi ka lühiõpetus piltide näol.

Uue inventuuri tegemine ja olemasolevate inventuuride loetelu asub inventuurilehe vasakul ääres. Vajutades nuppu „uus“ tuleb ette hüpikaken, mille kaudu saab filtreerida kaupu, millele inventuuri tehakse. Filtreerida saab kaupu tarnija, laoaadressi, kaupade aga ka kaubagruppide järgi.

Kui inventuur on koostatud, on võimalik inventuuride menüüst trükkida blankett, mille põhjal saab ka füüsiliselt kaupadele inventuuri teha.

Lisaks saab sellest menüüst pärast inventuuri lõpetamist teha koondväljatrüki, millel näidatakse inventuuri tulemus (ehk kaupade kogust enne ja pärast).

Inventuuride loetelust saab olemasolevat inventuuri ka lukku panna, mis tähendab, et selles olevaid andmeid muuta ei saa.

 

Nimekirjas olevaid inventuure saab filtreerida ka tegemise aja järgi, kas kuupäevade vahemikuga või siis kindlaksmääratud ajaühikuga.

 

Kaubad

Kui inventuur on koostatud, ilmub kaupade aknasse nimekiri kõikidest kaupadest, mis inventuuri loomisel etteantud kriteeriumidele vastasid.

Juhul, kui inventuuri on vaja lisada üksikuid kaupu, saab seda teha menüüpunkti alt „lisa kaup“, sama saab teha ka nimekirjas olevate kaupade partiidega nupust „lisa partii“.

Lisaks näidatakse kaupade nimekirja all olevas lahtris täpsemat informatsiooni hetkel selekteeritud kauba kohta. Lisainformatsiooni all olevatel väljadel enne, pärast, loetud, vahe ja vahe rahas on lisaks tavaväärtusele veel teine arvväärtus sulgudes ning rasvases kirjas. Nende väärtuste puhul tähendab tavakirjas olev arv informatsiooni kindla partii kohta, kuid sulgudes olev selle kaupu kõikide partiide peale kokku.

 

Kaupade menüüd on võimalik filtreerida järgmiste filtrite abil:

aktsepteerimata, vahedega, loetud (see tähendab, et kirjel on vähemalt üks lugemine, kuid loetud kogus ei ole see, mis olema peaks ning kaup on nimekirjas aktsepteerimata);

aktsepteerimata, vahedega, lugemata (see näitab kaupu, mille kogus peaks olema nullist suurem ning ühtegi lugemist veel tehtud ei ole);

lugemata (näitab kaupu, millele pole ühtegi lugemist tehtud, eelnevast filtreerimisvõimalusest erineb selle poolest, et kui inventuuris olevate aktiivsete kaupade hulgas on nullkogusega kaupu, mida ei pea lugema ega aktsepteerima, siis on neid näha sellega, kuid mitte eelmise filtreerimisvõimalusega);

tulemus (korras + aktsepteeritud) näitab kõiki kaupu, mille kogus pärast lugemist on sama suur kui süsteemi andmetel olema peaks, ning neid, mis on manuaalselt menüüst aktsepteeritud.

 

Kaupade menüüst on võimalik sisestada ka manuaalselt lugemise kogus, kui lugemisi ei tehta mitu korda ning laoskänneritega (mistõttu ei ole vaja mitut lugemist teineteisega võrrelda).

Kui mõnel kaubal on kogusevahed, s.t. loetud kogus on suurem või väiksem kui kogus „enne“ lahtris, siis tuleb kaup manuaalselt aktsepteerida (seda saab teha pannes linnukese topeltklõpsuga vastavasse kastikesse selle kindla kauba real).

 

Lugemised

Lugemised näitavad vastava selekteeritud kauba koguse ülelugemisi. Ühel kaubal võib olla ka mitmeid lugemisi, sest aktsepteerida neist saab ka ainult õige lugemise jättes ebakorrektsed või ebavajalikud kõrvale.

Laoskänneriga skännides lisatakse ülelugemine lugemiste alla automaatselt, kui lugejaga info programmile saadetakse.

 

Paigutus

Paigutuste all näidatakse kindlate aadresside kaupa, kus selekteeritud kaup asub. Korrektse lugemise korral näidatakse paigutuste all ka seda, kui palju kaupa peaks kindlas asukohas olema ning palju seda pärast lugemist seal ka tegelikult on.

Piltõpetus:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.