Ladu20-s laopaigutuse haldus tähendab:

 • Erinevatel aadressidel võivad asuda kaupad, partiid, partiide osakogused.
 • Jooksev ülevaade aadresside määrangutest ja nende kasutamisest (Ladu20 menüüpunkt Laopaigutused)
 • Automaatne teavitamine kaupadest, mida ei ole aktiivaadressidel piisavat kogust (Ladu20  armatuurlaua näidik “täitmist vajavad aktiivaadressid”)
 • Kogu laotöö tegemine Ladu20 ja mobiilse laotöö tarkvara Laomees täielik koostöö kogu laotöö halduseks

Kauba lattu arvelevõtmine (ka kaubatagastuste) ja kohene paigutamine eri aadressidele

Laoskänneriga Laomees programmi abil.

Töö sammud:

 1. kauba tuvastamine skänneriga
 2. kauba ülelugemine ja koguse fikseerimine skänneris
 3. saabunud kauba paigutamine. (võimalus paigutada nii kauphaaval, kui kogu kaup korraga)

Ladu20-s

 1. kauba arvelevõtmisel paigutuse fikseerimisega

Kauba paigutamine ühelt aadressilt teisele.

Laoskänneriga Laomees programmis

Töö sammud:

 1. ümberpaigutatava kauba tuvastamine  (juhul, kui paigutatakse mingit konkreetset kaupa)
 2. algaadressi fikseerimine  (juhul, kui algaadressiks on liikuvaadress, on võimalik paigutada ümber korraga ka kogu sellel olev kaup)
 3. ümberpaigutatava koguse registreerimine
 4. lõppaadressi fikseerimine

Ladu20-s (juhul, kui ei kasutata laoskännereid, või on vaja liikumine fikseerida süsteemis  ilma skännerita)

 • laopaigutuste ülevaate aknas klikates loetelus “aadressil asuvad kaubad” soovitud reale on võimalik valitud kauba mingi kogus ümber paigutada mingile teisele laoaadressile
 • laoaadressi aknas loetelu “paigutused” rea peal klikates on võimalik valitud kauba mingi kogus ümber paigutada mingile teisele laoaadressile

Kauba komplekteerimine -laost väljastamine

Laoskänneriga komplekteerides:

 • Laomees tarkvara komplekteerimise osa annab komplekteerima hakatud tellimuse read ükshaaval ette ja kasutajal on võimalik näha kust laoaadressilt, mis partiist mis kogus tuleb võtta.
 • juhul, kui kompleteerides selgub, et  mingil aadressil reaalselt ei ole programmi poolt näidatud kogust on kasutajal koheselt võimalik fikseerida tegelik kogus (ja see info läheb Ladu20-sse inventuuri moodulisse, kus ta tuleb aktsepteerida), samas on komplekteerijal kohe võimalik valida ja fikseerida teine aadress ja partii kust ta vajaliku koguse võtab.

Ilma laoskännerita komplekteerides:

 • koostatakse Ladu20-s tellimusest väljastus ja selle kohta noppeleht, milles siis Ladu20 on vastavalt etteantud loogikalt, paika pannud, et kust aadressilt mis kaupa tuleb mis kogus võtta
 • juhul, kui komplekteerimise käigus võetakse kaup mõnelt teiselt aadressilt, tuleb see registreerida hiljem Ladu20-s (avades vastava väljastusdokumendi ja vastava rea ja muutes seda infot loetelust “paigutused”)

Laoadresseerimise funktsionaalsuse kasutuselevõtu eeldused:

Laos

 • laoriiulite aadressidega märgistamine

Ladu20-s

 1. peab olema Ladu20 püsiandmete all vastav funktsionaalsus lubatud (kui funktsionaalsust ei ole kasutusele võetud koheselt Ladu20 kasutusele võtul, soovitame paluda KMA abi, et aidata andmete ületõstmisel )
 2. seejärel tuleb defineerida laoaadresside tüübid
 3. defineerida laoaadressid ja nende läbikäimise järjekord

Laoaadresside järjekorra alusel juhendab Ladu20 laomehele kaupade komplekteerimise järjekorda.

Laoaadresside tüübid:

 1. aktiivaadressid – aadressid kus kaupa komplekteeritakse
 2. passiivaadressid – aadressid kus kauba suuremaid koguseid ladustatakse.
 3. liikuvaadressid – liikuva asukohaga laoaadressid. (n. kauba arvelevõtmisel paigutatakse osa saabuvat kaupa eraldi alusele, mis on märgitud liikuvaadressiks, ja sellega viiakse hiljem kogu sellel aadressil oleva kaup mujale aadressile.)

Kõige selle kohta saab täpsemat infot meie klienditoelt.


Täiendav info Laomees tarkvara kohta uurin lisa

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.