Kauba külge kirjeldatakse kauba normaalhind.

Hinnakujundust saab Ladu20-s teha kahel tasemel :

 • Hinnakirjagrupi põhiselt – soovitatav kasutada keti- ja suurte klientide puhul
 • Erikokkulepete põhiselt – soovitatav kasutada väikeste klientide kokkuleppeid registreerides.

„Hinnakirjagrupi“ põhine süsteem.

(kogu siin olev osa käib nende klientide puhul kelle puhul kasutatakse  „kliendipõhist hinnakirja“)

 • Hinnakirja moodulis on kirjeldatud hinnakirja grupid. N. Selveri grupp, Rimi grupp, ETK grupp,…  ja kleindi andmetes tuleb määrata
  • iga kauplus mingisse hinnakirja gruppi ( hinnasüstem= hinnakirjagrupp)
  • Samas on ka ära määratav mis kaupu kliendil on võimalik osta –  kas kõiki või vaid sortimendis registreerituid
 • Hinnakirja grupi kohta saab teha nii hinnakirju kui kampaaniaid
  • Neist igale saab määrata kehtivusaja mille kestel Ladu20 seda rida kasutab
  • Hetkel on 3 liiki hinnakirju/kampaaniaid
   • Hinnakiri
   • Kampaania
   • Püsisoodus (eri tüüpi kapmaania, üldjuhul pikema kestvusega)
 • Iga kauba ja kliendi kohta saab määrata kas vastav klient saab vastavat kaupa
  • Sisestades hinna kaubale hinna vastavas hinnakirjas/kampaanias.  Kui hind on sisestamata, siis programm peaks normaalolukorras keelama kliendile vastavat kaupa müüa.
  • Märkides konkreetselt ära et mis kaup on mis konkreetse kliendi sortimendis.
  • See toimub vastavalt kliendi andmetes kirjeldatud kaubasaamise reeglitele.
 • Hinnakirju/ kampaaniaid  saab igale kliendigrupile teha mitmeid.
  • Oluline on et ühel hetkel on kehtiv 1 hinnakiri
  • Kampaaniaid võib olal mitmeid.(Kui kaup on mitmes kampaanias korraga, siis saab klent soodsama hinnaga kauba)
 • Uue hinnakirja/kampaania  sisestamise lihtsustamiseks on soovitatav  kirjeldada enne sisestama hakkamist hinnakirjagrupi põhised„hinnareeglid“ (reegleid arvestab programm vaid vastava hinnakirja/kampaania rea sisestamise hetkel).
 • Lisaks on igale  hinnakirja/kampaania reale võimalik sisestada veel
  • Planeeritav  müügikogus (soovitatav sisestada kampaanate puhul,  et müügianalüüsis saaks tulevikus kätte planeeritu võrdluse tegelikkusega ja  et ostujuhid saaks info toote planeeritavate kampaaniate kohta)
  • Kliendiel öeldav alghind (selle kasutamine võimaldab vajadusel öelda  kliendile teise alghinna kui toote küljes olev tavahind)
 • Hinnakirju/kampaaniaid on võimalik:
  • Exportida
  • Importida Excelist ( imporditav tabeli struktuur :kaubakood, joonkood,hind kmta,eeldatav kogus, alghind kliendile)

„erikokkulepped“

 • Saab sisestada suvalisi tingimusi hindade  ja kampaaniate kohta.  (Määratakse vaid kauba ja kliendi ja hinnatingimused.
 • Nõrgad küljed: on võimalik sisestadaomavahel konkureerivaid ridu. (ala. Selverile kõik kaubad -30% ja teine rida kõik kosmeetikakaubad kõigile klientidele -24, Programmil võimatu automaatselt otsustada prioriteetsust. ) ja seetõttuei ole võimalik kätte saada  kliendipõhiselt .hinnakirja

Üldised põhimõtted ja võimalikud veakohad veelkord väljatooodud

 • Kui klient on määratud hinnakirja grupi kliendiks, siis tal ei ole  õigust saada kaupu mida ei ole vastava kategooria s hinnakirjas/või kampaanias  sisestatud
 • ERAND !!! Vältimaks sisestuspuudujääke, on hetkel tehtud nii et kui hinnakirja grupi kleindile ei leia süsteem hinda, siis otsib ta selle „vana“ süsteemi alusel.
  • Riskiks on,  et klient võib saada kaubakokkulepete välist  kaupa

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.