Laomees (uuenduste logi)

Laomees (uuenduste logi)

224. – 10.07.2019

 • Komplekteerimisel saadetiste pildistamine
213. – 03.06.2019

 • Sisselogimise ja versioonihalduse muudatus
 • Komplekteerimisel kauba joonkoodi järgi tuvastuse täiendus.
207. – 20.05.2019

 • Arvelevõtmisel alusdokumendi olemasolul automaatne aegumiskpv ja LOTi lugemine alusdokumendi andmetest
 • Arvelevõtmisel rea salvestamisel võimalus sisestad pakkeüksuse kõrgust
 • Rea lukustamise funktsionaalsus lisatud arvelevõtmsiesse, inventuuri ja paigutamisse
 • Aarvelevõtmisel võimalus salvestada 0 kogud kui on märgitud kas praaki või  mahakandmisele minev kogus. 
 • Kauba paigutusel lisatud juurde soovitatavate aadresside info. 
 • Ostukorvi automaatse koguse lugemise täiendus

190. – 5.03.2019

 • komplekteerimises kui on valitud suuremas ühikus koguste näitamine, aga komplekteerimata kogus on alla <1, siis kasutab väikest ühikut
 • Kaalu kaupade komplekterimisel kaalu nutikam lugemine joonkoodist
 • Sissetuleku ja tagastuse tegemisel “praak” ja “maha” lahtrite funktsionaalsuse täiendus.

174. – 18.12.2018

 • GS1-128 joonkoodi tõlgendamise täiendused
 • Ostukorvi partii valiku täiendused

168. – 25.11.2018

 • Ostukorvi täiendus sültuvalt liigist võimalik nõuda ridadele põhjuseid (n. mahakandmise põhjusi)

167. – 24.11.2018

 • Paigutuskorralduste funktsionaasluse mugavusalased täiendused

164. – 19.11.2018

 • Olulised kasutajaõigustest lähtuvad funktsionaalsuste piiramise täiendused.

158 – 07.11.2018

 • Ostukorvis võimalus sültuvalt dokumendi liigist kas on kliendi valik või puudub.

155. – 05.11.2018

 • Olulised andmelugemise täiendused GS1-128 standardi alusel.

147. – 23.10.2018

 • Ostukorvi mooduli oluline täiendused:
  • võimalik teha mitmeid liike dokumetne
  • võimalus jätta tehtud dokument pooleli ja jätkata hiljem

143. – 26.09.2018

 • Noppimisel  kaupade loetelus ühiku vahetamise funktsionaalsus (“suur ühik”)

139. – 17.09.2018

 • Komplekteerimisel partii “pin” funktsionaalsus
 • Lisandunud aluste koondlehtede koostamise funktsionaalsus

138. – 12.09.2018

 • Veoringide funktsionaalsuse väiksed täiendused

134. – 27.08.2018

 • Printimise funktsionaalsuse täiendus erinevate printimisobjektide jaoks eri printerite meelespidamise osas.

132. – 22.08.2018

 • Inventuuri mooduli väiksed kasutusmugavuse täiendused

126. – 13.08.2018

 • EAN-128 koodist LOT info andmelugemise täiendus

125. – 27.07.2018

 • Printimisobjektide oluline täiendus ja funksionaalsuse avardamine

123. – 23.05.2018

 • Ostukorvi täiendamine online/offline töö jaoks

122. – 22.05.2018

 • Noppimisel automaatne pakkeüksuse alustamise täiendus

121. – 22.03.2018

 • Sissetulekul alusdokumendi otsingu täiendus ja mugavdamine

114. – 09.02.2018

 • Venekeelne kasutajaliides
 • pakkeüksuste funktsionaalsus noppimisel

111. -24.01.2018

 • Inglise keele lisandumine kasutajainterface

108. – 19.12.2017

 • Kasutaja skännerimisel sisselogimine ja kasutaja vahetamine

103. – 10.12.2017

 • Kaubakaardi andmete muutmise võimaldamine otse Laomehes.

93. – 22.09.2017

 • Komplekteerimisel valitud partii lukustamine. Võimaldab kaalukaupade EAN13 kaalu tuvastades fikseerida partii millest kaupa komplekteeritakse.

85. – 21.07.2017

 • Ostukorvis võimalus klienti valida/vahetada

82. -15.07.2017

 • Arvelevõtmisel kaupade pildistamise funtsionaalsus

76. -23.05.2017

 • Veoringide haldus Laomehes – Veoringide lähetamine, poolitamine, ühendamine,….

73. – 01.04.2017

 • “Ostumehe” funktsionaalsus – kaupade noppimine ilma noppekäsuta
 • Veoringide haldus
 • Avaaknas  otsing

53. – 15.02.2017

 • Muudetud sissetulekute tegemisel tarnija otsimis mugavamaks.
 • Noppimisel pakkeüksuse täitumise registreerimisel võimalus sisestada ka lisainfo
 • Täiendatud noppimise lõppu  kuvatakse mugavalt dokumendi koondinfo.
 • Täiendatud Noppimsie lõpus võimalust kohe välja trükkida klientidele vajalikud dokumendid

39. – 24.11.2016

 • Arvelevõtmsie alusdokumentides juures valik “Kõik kaubad”

38. – 16.11.2016

 • Arvelevõtmisel TUNDMATU kauba puhul võimalik mugavalt omistada uue kauba joonkood.
 • Sisselogimise  muudatus

36. – 31.10.2016

 • Sissetulekul laoaadresside skännimise täiendus

35. – 27.10.2016

 • Sissetulekute/tagastuste loetelu parendus

34. – 11.10.2016

 • Tagastustel, varem väljastatud partii valiku lisandumine

31. – 31.08.2016

 • Sissetulekute/tagastuste sisude loetelude täiendus. Praak ja maha koguste kuvamine

30. – 29.08.2016

 • Sissetuleku/tagastuste  alustamise aknas alusdokumentidena kuvataks kõiki lähipäevade ostutellimusi, juhul kui ei ole valitud klient.

26. – 04.08.2016

 • “lugameta” linnuke sissetulekute loetelus.