Ladu20 noppekäskude haldusmoodul on laomeeste töö juhtimise moodul.

Moodulis on võimalik:

  • aktiveerida ja ühendada noppekäsk
  • näha ülevaadet noppekäskude staatuste kohta
  • määrata laomeestele tööd, kes mis kaubakategooriat peab noppima
  • nõha ülevaadet põhjuste  kohta miks mingid nopperead jäid noppimata.
  • määrata asendusi.