TelemaSelver on muutmas oma äriprotsesse ja viimas koSelvergu oma poodide varustuse logistikat tsentraalseks, kasutades selleks keskset jaotuskeskust. Seoses sellega muutuvad varustajate (edaspidi ladu) äriprotsessid 4 dokumendi tarneprotsessika. Kui seni lähetas ladu kauba igasse Selverisse eraldi, siis edaspidi tuleb kogu kaup saata vaid kesksesse jaotuskeskusesse, kust kaup liigub juba edasi Selveri kontrollitult.

Jaotuskeskuse kaubaga varustumine ladude poolt käib igapäevaselt vastavalt Selveritest tulnud tellimuste alusel saadetud  koond kauba kogustega (ladu ei pea enam  iga Selveri jaoks eraldi saadetist komplekteerima, vaid kõigi Selverite jaoks tuleb koostada üks koond saadetis)

Kogu protsessi kohta peavad liikuma elektroonilised dokumendid.

Protsessi kohta liikuvad elektrooniliste  dokumentide nimekiri:

Dokument Saatja Saaja
Saabuv tellimus (Iga Selveri kohta on koostatud eraldi tellimus) Selver ladu
Lao müügimeeste koostatud tellimuste koopia ladu jaotuskeskus
Koondsaateleht kauba lähetamisel laost (saabunud tellimuste kohta koondina kaupade ja partiide lõikes) ladu jaotuskeskus
Vastuvõtukinnitus jaotuskeskusest jaotuskeskus ladu
Arve (mille koostamise aluseks on olnud Vastuvõtukinnitus) igale Selverile eraldi ladu Selver

Käesoleval hetkel olemasoleva info alusel liiguvad kõik  elektroonilised dokumendid ainult läbi Telema !

Esialgsete andmete alusel peab lisaks elektroonilistele dokumentidele liikuma paberkujul ka :

  1. saateleht jaotuskeskusel
  2. arved Selveritele

Meie hinnangul suureneb elektrooniliselt vahetatavate dokumentide arv lao ja Selveri vahel 2…3 korda.

KMA hinnangul tulukohad ladudele:
  • oma logistikateenuse kulu märgatav vähenemine – kaupa ei ole enam vaja vedada laiali paljudesse laialiasuvatesse poodidesse.
KMA hinnangul suurenevad kulukohad ladudele:
  • logistikateenuse eest Selverile
  • tasu Telemale seose lisanduvate dokumentide arvuga
Eelkirjeldatud äriprotsessi haldamin Ladu20-s

* lisaks tavalisele laobaasile tuleb juurde realistatsioonibaas, kus hoitakse meeles kogused mis on väljastatud aga mille eest arvet veel ei ole tehtud.

Dokument Ladu20 baas protsessi liik
kõik tellimused laekuvad põhibaasi elektrooniliselt põhibaas Telema sisse
kliendi enda poolt tehtud tellimuse koopia saadetakse jaotuskeskusesse põhibaas Telema välja
miski hetk tehakse kõigist ülevalolevatest Selveri tellimustest koondtellimus ja algsed tellimusd märgitake lao programmi jaoks tühistatuks (kivitamine käsitsi laoprogrammist nupuga)
põhibaas manuaalne
laos komplekteeritakse  koondtellimus põhibaas
komplekteeritud koondtellimuse andmed lähevad : realisatsioonibaasi ja Telema kaudu elektrooniliselt jaotuskeskusesse põhibaas -> realisatsioonibaas Telema
Realisatsioonibaasist on näha selverile väljastatud kaupade kogused. realisatsioonibaas
komplekteeritud koondtellimuse andmed lähevad : realisatsioonibaasi ja Telema kaudu elektrooniliselt jaotuskeskusesse põhibaas -> realisatsioonibaas Telema
jaotuskeskusest läbi Telema tagasi saabuvad saatelehe kinnitused imporditakse automaatselt realisatsioonibaasi väljastusteks realisatsioonibaas automaatne
realisatsioonibaasi imporditud väljastustest tehakse automaatselt arve realisatsioonibaas automaatne
realisatsioonibaasi tehtud arve saadetakse automaatselt Telema kaudu konkreetsele Selverile realisatsioonibaas automaatne
Peale kõigi andmete töötlemist peaks realisatsioonibaasi  Selveri kõigi kaupade laoseis olema 0. Kui on mingi kauba laoseis erinev nullist, siis see tähendab et jaotuskeskusesse saadetud kaupade kogus ei ühtinud saatelehega. realisatsioonibaas manuaalne kontroll


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.