Laoprogramm Ladu20 armatuurlaud

Armatuurlaud on tööaken, mis kuvatakse Ladu20 avamisel ja kus kuvatakse igale kasutajale just temal jooksvat jälgimist vajavaid andmeid.

Mõistmaks armatuurlaua loogikat, on kõige lihtsam korraks mõelda auto armatuurlauale ja selle funktsionaalsusele.

Erinevus auto armatuurlauaga tuleneb aga sellest, et  laoprogrammis saab iga kasutaja …Read More

Müügitellimuste analüüs

Ladu20 müügianalüüsi mooduliga on võimalik edaspidi analüüsida ka müügitellimusi.

Müügitellimuste analüüsimisega on võimalik näha kuidas on muutunud ajas müügitellimsute summad ja mahud kaupade ja klientide lõikes.

Müügianalüüsi moodulis on võimalik saada võrreldavat ülevaadet:

perioodide
kaupade
klientide
agentide
,….

lõikes.

 

 

 

Vaata ka: http://www.kma.ee/myygianalyys/

 

 

Müügieesmärkide kirjeldamine

Eesmärkide kirjeldamine

Ladu20 müügieesmärkide seadmise ja kontrollimise süsteem võimaldab jooksvalt jälgida müügiplaanide täitmist.

Peale seda kui eesmärgid on kirjeldatud, on kogu aeg võimalik näga mitu % on eesmärgist täidetud ja kas ollakse ajaliselt graafikus.

Eesmärkide täitmise näitamine iPadis

Ladu20 aruandlus

Ladu20 aruandluspool jaguneb peamiselt 4 tasemele:

armatuurlaod
tavaaruandlus
müügianalüüs
valmisaruanded otse meilile

armatuurlaud
(mõiste tuleneb autost tuttavast armatuurlauast kus sõitjal on kogu aeg silma all just  tema jaoks vajalikud parameetrid) (
lühiülevaade
)
Ladu20 armatuurlaud võimaldab igal Ladu20 kasutajal jooksvalt hoida silma peal just tema jaoks vajalikel peamistel jälgimist vajavatel …Read More

Müügianalüüs

Ladu20 sai juurde uue müügianalüüsi mooduli. Uue mooduli abil on võimalik analüüsida kaupade, klientide, kauba- ja kliendigruppide ja agentide müüke paralleelselt erinevatel perioodidel  ja omavahelises suhtes.

Samas on lisaks numbrilisele väärtusele sama info koheselt kuvatud ekraanile ka graafiliselt võrrelduna keskmiste ja koonditega.

Ühe …Read More