Kaalukaup ja joonkood

Info on võetud Järvamaa Kutsehariduskeskuse kodulehelt.

 

Tootja võib tootele koodi luua kindla ülesehitusega (näit. EAN 13), aga ka muutuva ülesehitusega. Viimast kasutatakse muutuva kaaluga või muutuva hinnaga toodete juures. Sellisel juhul on koodi ülesehitus järgmine.

 

I Vöötkoodis sisaldub kauba hind (selleks peab tootjal …Read More

Inventuuri tegemine Ladu20-s

Inventuuri tegemine Ladu20-s
Laotöö puhul on aeg-ajalt vaja üle lugeda laos olev ning selleks puhuks olemegi loonud Ladu20-sse ka inventuuride tegemise võimaluse, millega saab laoskännereid kasutades või käsitsi lugedes kontrollida, kas laos reaalselt olevad ning olema pidavad kogused on vastavad.

Inventuuri tegemisel …Read More

Kampaaniate haldus

Kampaaniate haldus TelliKMAs

Kampaania kirjeldamine Ladu20-s

Selleks, et kirjeldada Ladu20-s kampaaniaid, tuleb toimida programmis järgmiselt:

Mine Ladu20-s „hinnakokkulepped“ > „hinnakirjad ja kampaaniad“:Vali hinnakirja grupp, millele soovid hakata uut kampaaniat looma. Selleks tuleb vastav hinnakirjagrupp teha aktiivseks, klikkides konkreetse hinnakirja grupi peal (1); vajuta …Read More

Pakendiaruanne

Ladu20-s pakendiaruande andmete sisestamine.

Ladu20 kaubakaardil saab sisestada iga kauba kohta pakendiaruande arvutamise aluseks oleva info.

Aruannete loetelust on kättesaadav “Pakendiaruanne”, millest on nähtav aruandeperioodi pakendiaruande algandmed.

 
Mis On Pakendiaruanne?

 (info pärineb TVO kodulehelt: http://www.tvo.ee/pakendiaruande-koostamine-0)

Üks Pakendiseadusest tulenev kohustus on pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine.

Mille …Read More

1000 EUR arvete deklareerimine

KMA on Ladu20 kasutajatele teinud lahenduse üle 1000 EUR arvete deklareerimiseks.

Programmi Ladu20 kasutajatest suurel osal on finantsraamatupidamiseks kasutusel majandustarkvara ja 1000 EURiste arvete deklareerimiseks on vaja lugeda andmed kahest süsteemist. KMA poolt loodud uus lahendus võimaldab koondada andmed mitmest süsteemist, …Read More

Kaubatagastuste haldamine

Väike kuid oluline osa on laotöös ka kaubatagastustel, mida kindlasti aeg-ajalt ette tuleb. Võimalike kaubatagastuste haldamiseks ning tegemiseks on Ladu20-s loodud ka eraldi moodul, mis tööd hõlbustab.

 

Kaubatagastuste leht on jagatud kahte ossa: käsitlemisel ja käsitletud-aktsepteeritud. Neist esimese all on kõik …Read More

Inventuuri tegemisõpetus

Laotöö puhul on aeg-ajalt vaja üle lugeda laos olev ning selleks puhuks olemegi loonud Ladu20-sse ka inventuuride tegemise võimaluse, millega saab laoskännereid kasutades või käsitsi lugedes kontrollida, kas laos reaalselt olevad ning olema pidavad kogused on vastavad.
 Inventuur Ladu20

Inventuuride nimekiri

Inventuuride tegemise …Read More

Haldusmoodulid – tagastuste ja ümberhindluste tegemiseks

Kaubatagastuste ja ümberhindluste  halduseks sai Ladu20 endale uued spetsiaalsiifilised moodulid.

Kaubatagastuse, või ümberhindluse tegemisel haldusmoodulist on kasutajal koheselt võimalik valida tagastatav (või ümberhinnatav) kaup ja samas väheneb kasutajal töömaht ümberhindluse või tagastuse tegemiseks vähemalt 2 korda.

Lisaks ajakokkuhoiule omab tagastus- või …Read More

Müügianalüüs

Ladu20 sai juurde uue müügianalüüsi mooduli. Uue mooduli abil on võimalik analüüsida kaupade, klientide, kauba- ja kliendigruppide ja agentide müüke paralleelselt erinevatel perioodidel  ja omavahelises suhtes.

Samas on lisaks numbrilisele väärtusele sama info koheselt kuvatud ekraanile ka graafiliselt võrrelduna keskmiste ja koonditega.

Ühe …Read More

Ladu20 hinnakirjasüsteemi üldine juhend

Kauba külge kirjeldatakse kauba normaalhind.
Hinnakujundust saab Ladu20-s teha kahel tasemel :

Hinnakirjagrupi põhiselt – soovitatav kasutada keti- ja suurte klientide puhul
Erikokkulepete põhiselt – soovitatav kasutada väikeste klientide kokkuleppeid registreerides.

„Hinnakirjagrupi“ põhine süsteem.
(kogu siin olev osa käib nende klientide puhul kelle puhul kasutatakse …Read More

SELVERi 4 dokumendi tarne

Selver on muutmas oma äriprotsesse ja viimas kogu oma poodide varustuse logistikat tsentraalseks, kasutades selleks keskset jaotuskeskust. Seoses sellega muutuvad varustajate (edaspidi ladu) äriprotsessid 4 dokumendi tarneprotsessika. Kui seni lähetas ladu kauba igasse Selverisse eraldi, siis edaspidi tuleb kogu kaup …Read More