SSCC label
SSCC label

Logistiliste ühikute märgistamiseks kasutatakse GS1 süsteemi standardit – SSCC (Serial Shipping Container Code). SSCC-d kasutatakse traspordipakendite märgistamiseks, kus kauba liikumist saavad jälgida kõik tarneahela osapooled alates tootjast, transportijast, turustajast kuni jaemüüjani. Kauba saatja märgistab transpordipakendi selle komplekteerimisel kordumatu SSCCga. Konteinerile, alusele vms. kinnitatakse SSCCd kodeeriv vöötkoodisilt, mis kasutab vähemalt ühte või ka mitut GS1 rakendusidentifikaatorit (AI) ja vöötkoodimärgistikku GS1-128. SSCC märgistab transpordipakendi (konteineri, aluse jne.) unikaalselt kogu selle ühiku elutsükli ajaks. SSCC sobib eriti hästi nende kaupade märgistamiseks, mida pakitakse iga kord erinevalt, näiteks kui tooted valitakse välja ja pakitakse üksiktellimuste rahuldamiseks. SSCCd kasutatakse ka jälgitavuse tõstmiseks, s.t. konteineri ülesleidmiseks ja selle liikumistee jälgimiseks.

 

Täpsemat infot logistilise ühiku  markeerimise kohta: http://www.gs1.ee/doc/Kaubasaadetiste_markeerimine.pdf

(Käesolev info pärineb samast)

KMA laotarkvara võimaldab kasutada ja koostada SSCC koode.