Kaalukaup ja joonkood

Kaalukaup ja joonkood

Tootja võib tootele koodi luua kindla ülesehitusega (näit. EAN 13), aga ka muutuva ülesehitusega. Viimast kasutatakse muutuva kaaluga või muutuva hinnaga toodete juures. Sellisel juhul on koodi ülesehitus järgmine.

I Vöötkoodis sisaldub kauba hind (selleks peab tootjal olema eelnev kokkulepe kauplusega). Kood algab prefiksitega 20, 21 või 22 sõltuvalt kauba hinnast.

Hind:                                                                                            Hind  vahemikus               Hind esitatakse

sentides        2   0        T  T  T      A  A  A       H  H, H  H     K            (0.01 – 99.99   eurot)         1-sendilise täpsusega

10 sentides   2   1        T  T  T      A  A  A       H  H  H, H     K            (100.0 – 999.9 eurot)        10-sendilise täpsusega

kroonides     2   2        T  T  T      A  A  A       H  H  H  H     K            (1000 – 9999  eurot)           1 euro täpsusega

Tähed: TTT – tootja ettevõtte tunnus; AAA – toote tunnus (määrab tootja); HHHHH – hind; K – kontrolljärk.

II Vöötkoodis sisaldub kauba kaal. Kood algab prefiksitega 23, 24 või 25.

Kaal:                                                                                                Kaal vahemikus               Kaal esitatakse

grammides          2   3        T   T   T      A  A  A     Ka,Ka Ka Ka     K    (0.001-9.999 kg)             1-grammilise täpsusega

10 grammides      2   4       T   T   T      A  A  A     Ka Ka,Ka Ka     K     (10.00 – 99.99 kg)          10-grammilise täpsusega

100 grammides    2   5       T   T   T      A  A  A     Ka Ka Ka,Ka     K     (100.0 – 999.9 kg)          100-grammilise täpsusega

Tähed: TTT – tootja ettevõtte tunnus; AAA – toote tunnus (määrab tootja); KaKaKaKa – kaal; K – kontrolljärk.

III Vöötkood on koostatud kaupluses. Kauplustel tuleb markeerida nende poolt kaalutud ja pakendatud kaubad kasutades kaupluste sisemist prefikisit 28 (hinna kood):

2   8      A A A A A   H  H  H,  H  H     K

Tähed: AAAAA – toote tunnus (määrab kauplus); HHHHH – kaal; K – kontrolljärk.

või prefiksit 27 (kaalu kood):

2   7      A A A A A   Ka Ka Ka, Ka Ka   K

Tähed: AAAAA – toote tunnus (määrab kauplus); KaKaKaKaKa – kaal; K – kontrolljärk.

Selleks, et jaemüügis muutuva kaaluga tooteid müüa, on koostatud GS1 süsteemi standard, mis on riigiti erinev.

Vaata lisaks:

http://www.gs1.ee/dok/juhendid/GS1_systeemi_kasutusjuhend.pdf

Allikas:

1) http://jkhk.ee/media/Oppematerjalid/margistus/vtkoodid_muutuva_kaaluga_kaupadel.html